• Jan- Petersen Strasse 14 - 18 Berlin

Luokat => Tiede

Mikä on liukuvärjäys koneoppimisessa?

Jokaisessa koneoppimisongelmassa, johon liittyy regressio, liittyy vielä yksi termi, jota kutsutaan nimellä Gradient Descent. Kuten me kaikki tiedämme, että lineaarinen regressio, logistinen regress...

4 Tekoälyn päätyypit

Tekoälyn ilmaantumisen myötä ihmisestä on tullut erittäin voimakas voimavara. Tekoälykausi alkoi 1960 -luvun alussa, kun tutkijat ja tutkijat lanseerasivat syvän oppimisen ja koneoppimisen algoritmit,...

Tkinter V/S Kivy. Mitä valita ja milloin ???

Tietojenkäsittelytieteen insinöörit ja muut IT -alan harrastajat ovat erittäin kiinnostuneita sovellusten kehittämisestä niin tietokoneille kuin matkapuhelimille. Tämä on nouseva suuntaus, koska sovel...

Tekoälyn (AI) edut energia -alalla

Muinaisista ajoista lähtien ihmiset ovat luottaneet jonkinlaiseen tai muuhun energiaan käyttääkseen laitteitaan, olipa kyseessä sitten koti, kuljetus, tehtaat jne. ajamamme auto, käyttämämme koneet ja...

Ero Label Encoding ja One Hot Encoding

Tietojen esikäsittely on erittäin tärkeä askel jokaisessa koneoppimismallin luomisessa, koska riippumattomien ja riippuvaisten ominaisuuksien tulisi olla mahdollisimman lineaarisesti linjassa, eli rii...

Mikä on Poissonin jakauma tilastoissa ja datatieteessä?

Datatieteen alalla on välttämätöntä oppia tilastojen ja todennäköisyyden käsitteet, koska ilman sitä emme voi suorittaa myös yksinkertaisimpia toimintoja. Meidän on joka hetki mietittävä, mihin tilast...

Mikä on vino ja kurtosis tietotieteessä ??

Jokaiselle datatieteilijälle on erittäin tärkeää tehdä ominaisuussuunnittelu ennen minkäänlaista analyysiä, jossa tietojoukolla sanotaan ennustavaa tai määräävää. Ominaisuuksien suunnittelutekniikoihi...

Ero tekoälyn, koneoppimisen ja syväoppimisen välillä?

Monet pyrkivät opiskelijat ja muut työskentelevät ihmiset, jotka haluavat osallistua tekoälyn asiantuntijaksi, pitävät sitä usein hämmentävänä, kun heiltä kysytään eroa tekoälyn, koneoppimisen ja syvä...

Avaruuslakien edistäminen- Uusi horisontti tekno-oikeudellisella alalla

Termi avaruus tuo ajatustulvan mieleen. Avaruus on itse asiassa kaikkea ja kaikkea. Euroopan avaruusjärjestö on määritellyt ulkoavaruuden alueeksi, joka alkaa noin sata kilometriä maanpinnan yläpuole...

Datatieteen edellyttämä tilastollinen perustieto

Jotta voisimme suorittaa tietojenkäsittelyyn liittyvää työtä, joka sisältää koneoppimista ja syväoppimista, meidän on tiedettävä perusteelliset käsitteet siitä, miten nämä toimivat ja miten yksi algor...

Mikä on Tensorflow for Python?

Kaikki AI- ja ML -insinöörit käyttävät jonkinlaista tai muuta ohjelmointikieltä. Nämä ohjelmointikielet voivat olla mitä tahansa, kuten Python, Scala, R, C ++ jne., Ja työskennelläkseen näiden ohjelmo...

Mikä on Pandas Read SQL?

Työskentely ja valtavan tietokannan luominen MySQL: n avulla on suosittua siellä, ja ihmiset käyttävät tätä suhteellisten tietokantojen hallintajärjestelmää rakentaakseen dynaamisempia tietokantoja, j...

Mikä on Ridge- ja Lasso -regressio?

Lineaariseen regressioon perustuva analyysi toimii suoran yhtälön periaatteen mukaisesti, jossa todetaan, y= mx + c jossa y on arvo, jonka haluamme löytää y-suunnassa suhteessa suoran kaltevuuteen, jo...

5 Yleisimmät tekoälyssä (AI) käytetyt ohjelmointikielet

Ympärillämme tapahtuva kehitys on kiitettävää, koska se auttaa tuomaan esiin muutoksia, jotka voivat tehdä tästä maailmasta paremman paikan menestyä. Jotkut kehitykset liittyvät luontoon, kun taas toi...